1. DOSTAWA

PRZYGOTOWANIE ZAMÓWIENIA DO ODBIORU

Czas przygotowania zamówienia do odbioru jest zależny od stanów magazynowych. Po złożeniu zamówienia dostaniesz w odpowiedzi na złożone zamówienie informację e-mail o orientacyjnym czasie przygotowywania zamówienia.

 • W przypadku dostępności towaru na magazynie, produkt jest gotowy natychmiast
 • W przypadku zamówienia standardowego i braku produktu na magazynie w Polsce, czas przygotowania zamówienia do odbiory wynosi do 30 dni roboczych
 • W przypadku zamówień podlegających indywidualnej personalizacji, czas przygotowania zamówienia do odbioru wynosi do 60 dni roboczych

SPOSÓB ODBIORU / DOSTAWY

Preferujemy odbiór osobisty, jednak można też wybrać dostawę za pomocą firmy kurierskiej. Koszt takiej dostawy zostanie doliczony do produktu podczas składania zamówienia i jest zależny od wagi zamówionego produktu.

 • Odbiór osobisty – brak kosztów
 • Dostawa kurierem – koszt zależny od wagi
2. ZWROTY
 1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i odsyłając towar.
 2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku towarów wykraczających poza standardową ofertę sklepu, przygotowanych na specjalne zamówienie klienta i dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 5. Zakupiony towar należy zwrócić na adres: F.H.U.”Dragon” Jakub Stachura ul. Nowa Wieś 3c, 98-275 Brzeźnio (NIE PRZYJMUJEMY PRZESYŁEK ZA POBRANIEM)
 6. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.
 7. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.
 8. Aby odstąpienie od umowy było skuteczne, należy wypełnić dostępny na stronie formularz lub przesłać inne podpisane oświadczenie odstąpienia od umowy.
 9. Formularz zawarty na stronie przesyła się drogą elektroniczną i nie ma potrzeby jego drukowania a zwracający otrzyma jego kopię na swój adres email podany w formularzu.
 10. Jeżeli Klient korzysta i innego formularza odstąpienia od umowy lub chce napisać takie oświadczenie ręcznie, należy pamiętać aby takie oświadczenie zawierało następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres do korespondencji,
  – opcjonalnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie zwrotu,
  – kontaktowy numer telefonu,
  – datę nabycia towaru,
  – rodzaj zwracanego towaru,
  – numer konta bankowego na który ma nastąpić zwrot środków
 11. Środki pieniężne za zwracany produkt są zwracane w przeciągu 14 od daty otrzymania zwracanego produktu.
2. REKLAMACJE
 1. www.piecekuchenne.pl jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres: F.H.U.”Dragon” Jakub Stachura ul. Nowa Wieś 3c, 98-275 Brzeźnio
 3. www.piecekuchenne.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 4. Aby dokonać reklamacji produktu, należy wypełnić zgłoszenie reklamacyjne.
 5. Formularz zawarty na stronie przesyła się drogą elektroniczną i nie ma potrzeby jego drukowania a wymieniający otrzyma jego kopię na swój adres email podany w formularzu. Do Reklamowanego towaru należy dołączyć kartkę z imieniem i nazwiskiem oraz dokument potwierdzający zakup.
 6. Jeżeli Klient korzysta i innego formularza reklamacyjnego lub chce napisać takie zgłoszenie ręcznie, należy wówczas do reklamowanego towaru dołączyć kopię takiego formularza oraz dokument potwierdzający dokonanie zakupu.  Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące dane:
  – imię i nazwisko,
  – adres do korespondencji,
  – opcjonalnie adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na zgłoszenie,
  – kontaktowy numer telefonu,
  – datę nabycia towaru,
  – rodzaj zwracanego towaru,
  – opis wady i okoliczności powstania